Menu:

Ostara

Ostara

Ostara word gevierd op 21 Maart. Hier word het begin van de lente geeerd. Rituele handelingen zijn om een een vuur te ontsteken tijdens het ritueel, niet ervoor dus! Symbolisch zijn witte kleuren, een potplant en een ketel of vuur.

Ritueel:

Verspreid bloemen over de vloer en het altaar, vul je ketel met water en bloemen, draag zo mogelijk een bloemenkrans. Een kleine plant in een pot moet ook aanwezig zijn. Steek de kaarsen en wierook aan. Roep de God en Godin op in de woorden die spontaan in je opkomen (dus niet de gebruikelijke spreuk). Sta voor het altaar, staar naar de plant en spreek:

O Great Goddes, you have freed yourself from the icy prison of winter. Now is the greening when the fragrance of flowers drifts on the breeze.  This is the beginning, life renews itself by Your magick, the Earth Goddes. The God stretches and rises, eager in His youth, and bursting with the promise of summer.

O grote Godin, U heeft zichzelf bervrijd van de ijzige gevangenis van winter. Nu is het tijd voor vergroening waneer de geur van de bloemen meelift met de wind. Dit is het begin, leven vernieuwd zichzelf door Uw magie, Aard Godin. De God strekt en groeit, speels in Zijn jeugd, en vervuld met de belofte van de zomer.

Raak de plant aan. Verbind je met haar energie en door haar ook met de natuur. Visualiseer jezelf een worden met de plant. Terwijl je de plant nog altijd aanraakt, spreek:

I walk the Earth in friendship, not dominance. Mother Goddes and Father God, instill within me through this plant a warmth for all living things. Teah me to rever the Earth and all its treasures. May I never forget.

Ik bewandel de Aarde in vriendschap, niet domanintie. Moeder Godin en Vader God, plaats in mij door deze plant warmte voor alle levende dingen. Leer me om de aarde en al haar schatten te zien. Opdat ik nooit zal vergeten.

Alle magie is nu gepast. Sluit de cirkel.

Door: Camoth

 

Dit ritueel is origineel geschreven door Scott Cunningham