Menu:

Griekse Godinnen

De mogelijk grootste Godinnen ooit komen uit de Griekse mythologie. Hun kracht en macht was en is nog altijd onvoorstelbaar. Daarom wijd ik een pagina van de site volledig aan een aantal van deze krachtige dames. Enjoy!


ARTEMIS (Godin van de jacht en de maan)

Artemis (Romeinse naam Diana) was de lange, mooie dochter van oppergod Zeus en natuurgodin Leto. Gewapend met een zilveren boog zwierf ze met haar gezelschap van bosnimfen en jachthonden door de wouden en bergen. Ze was de boogschutter die nooit miste. Artemis was de eerstgeboren tweelingzuster van Apollo, de god van de zon. In de mythen trad ze snel en krachtig op om degenen die haar hulp vroegen te redden en te beschermen. Maar wekte iemand haar woede op, dan aarzelde ze niet om meedogenloos te straffen. Ze werd aangeroepen om te helpen geconcentreerd te blijven op een (ver) doel.

ATHENA (Godin van de wijsheid en het handwerk)

Athena (Romeinse naam Minerva) was een mooie, statige krijgsgodin en de beschermster, raadgeefster en bondgenote van mannelijke helden en de stad Athene. Zij is de enige Olympische godin die in volle wapenuitrusting werd afgebeeld: een schild over haar arm, een speer in haar hand en een helm met het vizier omhooggeschoven. Als godin van het handwerk werd ze ook wel afgebeeld met een schaal of weefklos. Haar geboorte was dramatisch. Ze kwam als volwassen vrouw uit het voorhoofd van Zeus tevoorschijn. Athena beschouwde zichzelf dan ook als een kind van een ouder, Zeus, met wie ze een permanent bondgenoodschap had. Ze was vaders rechterhand en de enige aan wie hij zijn bliksemflits en schild (symbolen van macht) toevertrouwde. Ze werd aangeroepen om te helpen goed na te denken in moeilijke situaties.

HESTIA (Godin van de haard en de tempel)

Hestia (Romeinse naam Vesta) is de minst bekende Olympiër. Ze is de oudste van de drie maagdelijke godinnen en in plaats van de wereld in te trekken om de wildernis te verkennen of een stad te stichten, bleef ze altijd binnenshuis. Anders dan de andere godinnen had Hestia haar bekendheid niet te danken aan mythen of afbeeldingen, maar aan haar belangrijke rol in talloze rituelen, waarin ze door een heilig vuur gesymboliseerd werd. Hestia wordt door Homerus beschreven als de eerbiedwaardige godin die niet te ontwerpen, overtuigen of te verleiden was. Zo liet Aphrodite zowel Poseidon (god van de zee) als Apollo (god van de zon) verliefd worden op Hestia, maar zij wees beiden af en zwoer eeuwig maagd te blijven. In plaats van een huwelijksgeschenk gaf Zeus haar een bijzonder voorrecht: ze mocht voortaan in het hart van ieder huis zitten. Hestia was zowel een heilig vuur dat licht, warmte en kookgelegenheid verschafte als een invloed waarvan de aanwezigheid als een spiritueel werd ervaren. Ze werd aangeroepen om vrede en sereniteit te geven.

HERA (godin van het huwelijk)

De statige, koninklijke en mooie Hera (Romeinse naam Juno) was de echtgenote van de oppergod Zeus of Jupiter die over de hemel en de aarde heerste. Als huwelijksgodin werd Hera zowel aanbeden als bespot en vernederd. Van alle godinnen had ze het duidelijkst positieve en negatieve kenmerken. Ze werd door Homerus afgeschilderd als een twistzieke, wraakzuchtige en jaloerse feeks. Hera was een dochter van Rhea en Kronos, en werd net als vier van haar broers en zusters direct na haar geboorte door haar vader verslonden. Toen er een eind kwam aan haar gevangenschap in Kronos, viel Zeus voor haar schoonheid en beloofde met haar te trouwen. De wittebroodsweken duurden 300 jaar, maar toen ze voorbij waren, vertoonde Zeus weer hetzelfde promiscue gedrag als voor zijn huwelijk. Zeus was Hera keer op keer ontrouw en zij reageerde daarop met een wraakzuchtige jaloezie. Haar woede was echter niet op hem gericht, maar op de vrouw in kwestie of op de bij haar door Zeus verwekte kinderen. Ze werd aangeroepen om te helpen om trouw te zijn.

DEMETER (moedergodin en godin van het graan)

Demeter (Romeinse naam Ceres) werd vereerd als moedergodin die voor het onmisbare graan zorgde ën als de moeder van het meisje Persephone (meter is het Griekse woord voor moeder). Demeter wordt afgebeeld als een bijzonder mooie vrouw met goudkleurig haar, gekleed in een lang blauw gewaad. Ze was evenals Hera een dochter van Kronos en Rhea, en werd kort na haar geboorte verslonden. Ze was eerder getrouwd met Zeus dan Hera en uit dat huwelijk werd Persephone geboren. In het verhaal van Demeter en Persephone gaat het vooral om Demeters reactie op de ontvoering van haar dochter door Demeters broer Hades, de god van de onderwereld. Demeter was zo woedend en verdrietig dat ze de Olympus verliet en weigerde haar goddelijke taken te vervullen. Daardoor lag de aarde er droog en dor bij en kon er niets geboren worden. Zeus besloot in te grijpen en Hermes naar Persephone te sturen om haar terug te halen. Na de hereniging met haar dochter herstelde Demeter de vruchtbaarheid van de aarde. Ze werd aangeroepen om te helpen geduldig, onzelfzuchtig en een goede moeder te zijn.

PERSEPHONE (het meisje en koningin van de onderwereld)

De godin Persephone (Romeinse naam Proserpina) werd op twee manieren vereerd; als Kore, het meisje, een mooie, ranke jonge godin die geassocieerd werd met vruchtbaarheid én als koningin van de onderwereld, een volwassen godin die over de dode zielen regeerde en levende bezoekers in de onderwereld rondleidde. Persephone was de enige dochter van Demeter en Zeus. Ze was een zorgeloos meisje totdat Hades uit een spleet in de aarde tevoorschijn kwam en haar meenam naar de onderwereld om haar tegen haar zin tot zijn vrouw te maken. Toen Zeus onder druk van Demeter de goddelijke boodschapper Hermes stuurde om haar terug te halen, liet Hades Persephone gaan, maar liet haar voor vertrek drie zaden van een granaatappel eten, symbool voor vruchtbaarheid en huwelijkse verplichtingen. Zo kwam het dat Demeter haar dochter terug kreeg, maar steeds een derde deel van het jaar moest afstaan aan Hades. Ze werd aangeroepen om te helpen open en ontvankelijk te blijven.

APHRODITE (de godin van de liefde en de schoonheid)

Aphrodite (Romeinse naam Venus) was de mooiste van alle godinnen. Haar gouden haar, stralende ogen, zachte huid en prachtige borsten zijn door veel dichters bezongen. in de strijd om de wereldheerschappij tussen Oeranos en zijn zoon Kronos, castreerde Kronos zijn vader en gooide zijn geslachtsdeel in de oceaan. Zo werd de zee bevrucht en Aphrodite geboren als oceanische godin. Vele goden waren onder de indruk van haar schoonheid en dongen naar haar hand. Aphrodite's keuze was verassend: ze koos uitgerekend Hephaistos, de kreupele god van het vuur. Hun huwelijk was een vereniging van de schoonheid van de ambachtelijke vaardigheid waaruit de kunst voortkomt. Aphrodite had veel affaires met andere goden o.a. met Ares (god van de oorlog), Hermes en de knappe jongen sterveling Adonis. Ze werd aangeroepen voor hulp bij de liefde.

 

 

 

 

Deze pagina is in zijn geheel overgenomen uit tijdschrift Happinez jaargang drie nummer 2