Menu:

Covens

Veel beginnende heksen weten maar weinig over covens. Daarom heb ik besloten hier iets meer over te vertellen op deze pagina.

Wat is een coven?

Een coven is een groep heksen, meestal bestaande uit dertien leden, en een groep van onbepaalde grote die alleen af en toe deelnemen aan de groep. Samen doen ze rituelen, vieren ze feesten en houden ze activiteiten als boswandelingen en heksencafe's.

De inner en outer circle

De innercircle bestaat uit de dertien leden. Deze leden hebben speciale prefileges wat betreft het deelnemen aan dingen die georganiseerd worden, maar tevens ook bepaalde plichten. Zo is het gebruikelijk dat ieder lid van de innercircle bij elke activiteit aanwezig is en ieder lid een bepaalde taak verricht. De een neemt eten mee, de ander versiert bij een feest de (eventuele) kamer/plaats waar de viering plaatsvind, weer en ander houdt zich bezig met de "administratie" enzovoort enzovoort.  De outer circle bevat de mensen die slechts losjes betrokken zijn met de coven. Deze mensen hebben geen verplichtingen en ook geen inspraak over het algemeen. Zij wonen alleen rituelen bij waar uitdrukkelijk is vermeld dat zij mogen komen en zijn dus bij lang niet alle vieringen en activiteiten aanwezig. Mensen die zich in de outer circle bevinden kiezen hier vaak voor omdat ze weinig tijd hebben, niet altijd met wicca bezig willen zijn, te weinig kennis hebben, of omdat ze op een plaats in de innercircle hopen/wachten.

De hoge priesteres (HPS) en/of hoge priester (HP)

De Hoge Priesteres, meestal afgekort tot HPS is de belangrijkste schakel in de coven. Zij leidt alle rituelen, vieringen en activeiten. Zij is het middelpunt van de groep. De belangrijke beslissingen worden meestal door haar genomen en zij wijdt ook alle nieuwe leden in. Een coven zonder HPS is eigenlijk niet compleet. De Hoge Priester (ook wel afgekort tot HP) is het op haar na belangrijkste lid. Hij assisteerd haar bij de rituelen en adviseerd haar bij de beslissingen.

Hoe word je Hoge Priester(es)?

Dit kan volgens traditie alleen gebeuren als je door een andere HPS word ingewijdt. Dit is een speciaal ritueel wat pas word doorlopen als je al heel lang bij een coven bent en hun leer door en door kent. Inwijding door een ander of jezelf word door praktisch geen enkele coven erkent als echte inwijding. Ik echter, denk hier anders over. Werk je solitary, en vind je dat je genoeg kennis hebt om HPS of HP te worden, vraag dan doormiddel van bijvoorbeeld een pendel aan de Godin als je vrouw bent, en de God als je man bent, of zij dit een verstandige keuze van je vinden. Hoe je dit doet is te vinden op de Pendelen pagina. Is dit positief, dan vind je hieronder een ritueel om jezelf in te wijden tot HPS, verander zelf het ritueel als je man bent. Dit is het ritueel wat ikzelf ook heb gebruikt:

Priesteres ceremonie

Was je van tevoren, kleed je op je allermooist, draag veel zilver als vrouw, en goud als man. Steek de wierook en de kaarsen aan (zorg voor een zilveren kaars als vrouw, en een gouden als man, laat deze nog even uit), sticht de cirkel en roep de God en Godin beide op. Spreek dan de volgende of hierop lijkende woorden terwijl je de kaars aansteekt:

By lighting this candle here,

I take an oath to withstand coldness and fear,

To honor and love the great Mother (Father als je man bent),

Only to her (him) I shall obey,

And to none other.

I hereby become you Priest(ess),

I shall follow your example and nothing less.

This is my will, may it be in the best interest for all things in this universe.

So mote it be!

Nederlandse versie:

Bij het ontsteken van deze kaars hier,

Leg ik een eed af om kou en angst te doorstaan,

Om te eren en houden van de Grote Moeder (vader als je man bent)

Alleen van haar (hem) zal ik bevelen opvolgen, en van niemand anders.

Bij deze word ik uw Priester(es),

Ik zal Uw voorbeeld volgen en niets minder,

Dit is wat ik wil, moge het in het voordeel zijn van alles in dit universum.

Zo zal het geschieden.

Teken nu met zoutwater een pentakel op je voorhoofd, hart en onderbuik.

Het book of shadows van een coven

Dit is de basis van de coven. Meestal is dit 1 boek dat van de HPS is en waar alle rituelen instaan. Iedereen doet deze rituelen en mag geen eigen hebben (dit is niet overal zo, maar komt het meest voor), als je lid word ben je verplicht dit over te schrijven. Eigen inbreng is er meestal niet in. Deze rituelen zijn vaak traditioneel omdat die weer van de coven vandaan komen waar deze HPS haar opleiding heeft gevolgt en gaan dus vaak generaties terug. De rituelen zijn vaak wel geheim, niet leden mogen niets te weten komen van de inhoudt. Soms moet je een eed afleggen waarin je beloofd de geheimen van de coven geheim te houden.

Hoe kom ik bij een coven?

Dit is erg moeilijk. Bij praktisch elke coven moet je ouder dan 18 zijn. Verder laten covens niet snel nieuwe mensen toe, vaak moet je iemand uit de coven persoonlijk kennen om erbij te mogen komen. Ook moet je als je lid van de innercircle wil worden meestal eerst in opleiding en een speciaal ritueel ondergaan.

Internetsite's van covens

Hieronder vind je een aantal links naar web-site's van covens:

http://www.undorne.boudicca.de/

http://www.taxandria.info/index.htm

http://www.heksenschool.nl/

http://www.geocities.com/witchdirce/coven