Menu:

De God en Godin

Alle Religies zijn opgebouwd vanuit verering voor het hogere. Wicca is geen uitzondering. Wicca erkent een hogere, goddelijke macht. En om voor eens en altijd duideljik te maken Wicca's geloven NIET in de duivel! Wicca's geloven in een God en Godin. Elke Godheid die ooit op deze planeet is vereerd, zijn niet meer dan aspecten van hen. Elke Godin leeft binnen het concept van de Godin, elke God in de God. Wicca's geloven in twee Goden vanwege de band met de natuur. Omdat veel (niet alles) in de natuur een geslacht vertoont, wordt het hogere ook zo opgevat. In het verleden waren de Godin en god net zo echt als de maan en zon, en waren de rituelen ter verering, spontane en vreugdevolle vormen van vereniging met de natuur en het hogere. Later kwamen de seizoens vieringen, of ook wel sabats genoemd, en de maandelijkse cyclus van de wassende (waxing) en krimpende (waning) maan. En daar tussenin natuurlijk de Volle maan. Tegenwoordig hanteren Wicca's vergelijkbare rituelen en zorgen regelmatige uitvoeringen ervan voor een waarlijk magische en nauwe band met het hogere en de natuur. Gelukkig hoeven we niet te wachten op een gelegenheid tot een ritueel om herinnerd te worden aan de aanwezigheid van het hogere. Het zien van een volmaakte bloem in een akker kunnen gevoelens opwekken die net zo krachtig zijn als het meest krachtige ritueel. (''Althans zo denk ik erover dan'') In de natuur zijn, maakt van ieder moment een ritueel. Wicca's voelen zich op hun gemak als ze met dieren, planten en bomen communiceren ''Nu niet gelijk denken aan prinses Irene! Nouja... misschien is zij ook wel een Wicca. You never know!'' Anyway, Wicca's voelen de energie van stenen en zand. Voor sommige is het aanschouwen van de opkomst en ondergang van de zon en maan een ritueel, want zij zijn de hemelse symbolen van de God en Godin.

 

De Godin is de universele moeder. Ze is de bron van vruchtbaarheid, eindeloze wijsheid en liefkozingen. Wicca herkent haar vaak in drie aspecten: De maagd, de moeder en oude vrouw (In het Engels maiden, mother and crone) Deze drie aspecten symboliseren de Wassende (ook wel waxing) , Volle en de krimpende maan. (ook wel wanning moon) Ze is tegelijkertijd de ongeploegde akker, de volle oogst en de met sneew bedekte aarde. Ze geeft geboorte met overvloed. Leven is haar geschenk, maar ze geeft het met de belofte van de dood. Ik geloof niet dat de dood de duisternis en vergetelheid is maar eerder een rust na de gedane arbeid van het fysieke bestaan. Het menselijke bestaan tussen de incarnaties. Omdat de godin de natuur is, alle natuur, is ze zowel de verleidster als de oude, onvruchtbaar geworden vrouw, de tornado en de frisse lenteregen, de wieg en het graf. Hoewel ze beide aspecten in zich draagt, vereert Wicca haar als de schenkster van vruchtbaarheid en liefde. In wicca worden veel symbolen gebruikt om haar te vereren, Zoals de ketel, (Cauldron) de beker, (Chalice) de labrys, (dubbele bijl) bloemen met vijf bladeren, (meestal wit) de spiegel (magische spiegel) kettingen, schelpen. parels, zilver, smaragd, enz. Ze is de aarde, de zee en de maan. Daardoor zijn haar schepselen talrijk en gevarieerd. Enkele zijn de beer, de uil, de kat, de hond,de vleermuis, de gans, de zwaan, de koe, de dolfijn, de leeuw, het paard, de schorpioen, de spin en de bij. al deze dieren zijn gewijd aan de godin. De godin is afgebeeld als een jageres op jacht met haar honden, als de hemelse godheid die door het hemelrijk loopt met sterren die van haar voeten vallen, als de eeuwige moeder, zwaar van het kind dat ze draagt, als weefster van ons leven en onze dood, als crone, een oude vrouw die bij waning moon op zoek is naar de zwakken en hulpelozen en nog een heleboel andere gedaantes. Maar hoe we haar ook zien, welke gedaante ze ook heeft, ze is er, en zal er ook altijd zijn voor iedereen.

 

Zit je lekker? mooi! dan gaan we verder. Er is geen tijd waarin de God niet in vereerd is. Hij is de partner van de Godin . God en Godin, ze zijn aan elkaar gelijk, ze zijn één. We zien de God in de zon die in al zijn schittering overdag boven ons hoofd staat en die opkomt en ondergaat in een eindeloze cyclus die bepalend is voor ons leven. Zonder de zon kunnen we niet bestaan. Daarom is de zon vereerd als de bron van alle leven die ons warmte geeft,de slapende zaden opent en tot leven brengt en de aarde groen maakt na de koude sneew van de winter. De God is ook de hoeder van het wild. Als de gehoornde draagt hij soms een horens op zijn hoofd om zijn band met het wild aan te geven. (voor de duidelijkheid; Wicca's zijn geen satan aanbidders! ) In vroege tijden was de jacht een activiteit die beheerst werd door de God, terwijl het houden van vee en huisdieren op de Godin gericht is. Wouden, onaangeraakt door mensenhanden, behoren tot het domein van de God, evenals woestijnen en torenhoge oprijzende bergen. Ook sterren, die ver verwijderde zonnen zijn, worden soms ook tot het domein van de God gerekend. De jaarcyclus van het eerste lentegroen, volle wasdom en oogst is altijd in verband gebracht met de zon. Samen met de Godin heerst de God ook over seksualiteit. Wicca mijdt seks niet en praat er niet in bedekte termen over. Seksualiteit is een onderdeel van de natuur en wordt als zodanig geaccepteerd. Omdat seks vreugde brengt en onze aandacht afleidt van het alledaagse en omdat het onze soort in stand houdt, is seks voor Wicca verbonden met het hogere. Veelgebruikte symbolen ter verering of afbeeldingen van de God zijn onder andere het zwaard, horens, de speer, kaarsen, goud, koper of diamant, de sikkel, de speer, de staf, de drietand of de athame. Een kleine selectie van aan hem gewijde dieren bevat dieren als de stier, de hond, de slang, de vis, de hertenbok, de draak, de wolf, het zwijn, de adelaar, de valk, de haai, en de hagedis. Van oudsher was de God de hemelvader en de Godin de aardemoeder. De god van regen en bliksem, daalt neer op de Godin en verenigt zich met haar door het zaad over het land te verspreiden en haar vruchtbaarheid te vieren. De goden van Wicca zijn tegenwoordig nog steeds nauw verbonden met vruchtbaarheid, maar elk aspect van het menselijke bestaan is te verbinden met de Godin en God. We kunnen ze aanroepen om ons te helpen in de wisselvalligheden van ons bestaan, en om vreugde te brengen in ons leven. (denk wel aan de An it harm none regel! )

 

Door: Cerridwen