Menu:

Chakra's

Wat zijn Chakra's?
Chakra betekent in het sanskriet 'wiel' of 'schijf'. De chakra wordt ook wel omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen. Door de rotatie van de chakra's wordt energie aangetrokken en weer af gegeven, in een voortdurende energie-uitwisseling met de kosmos. De Chakra's dienen als ontvangststations, transformatoren en verdelers van de Prana, (levensenergie). Daardoor kunnen wij bestaan. Is er nu een chakra die niet goed functioneert, en dus te weinig energie opneemt of te actief is en teveel energie opneemt of afgeeft, dan ontstaat een onbalans tussen de chakra's onderling die tot een ziekte kan leiden. Dat kan zijn een gebied of orgaan in het lichaam op de plek waar de chakra zich bevindt. Bij de mens liggen deze hoofd chakra's langs de ruggegraat, in totaal zeven.
(er zijn er meer). De chakra's twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilsfunktie. Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. Op het fysieke vlak corresponderen de chakra's met zenuwknopen en de endocrine klieren.


De vertikale kolom die onstaat als we de Chakra's op een lijn zien word Soeshoemna genoemd.
De verticaal stijgende en dalende energie wordt Ida en Pingala genoemd. Deze energiestroom kronkelt a.h.w. rondom de soeshoemna, de centrale as. De Nadi's zijn fijnstoffelijke slagaders die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden.


De eerste Chakra wordt in verband gebracht met overleven en bevind zich aan de onderkant van de ruggegraat.
De tweede Chakra wordt in verband gebracht met emoties en sexualiteit en bevind zich in de onderbuik.
De derde Chakra wordt in verband gebracht met wilskracht en de metabolische energie en is gelegen in de buurt van de Plexus Solaris. (maag)
De vierde Chakra
wordt in verband gebracht met liefde en
is gelegen in de hartstreek.
De vijfde Chakra wordt in verband gebracht met communicatie en creativiteit en is gelegen in de buurt van het strottehoofd.
De zesde Chakra wordt in verband gebracht met helderziendheid, intuïtie en verbeeldingskracht en is gelegen in de buurt van het voorhoofd.
De zevende Chakra wordt in verband gebracht met kennis en inzicht en is gelegen in de buurt van de kruin.


De chakra's worden in stand gehouden door twee verticale hoofdstromen; de Ida en de Pingala

De chakra's corresponderen met kleuren, tonen, goddelijke krachten en ander fijnstoffelijke processen. De zeven niveaus corresponderen met de zeven kleuren van de regenboog en het electromagnetisch spectrum

 

Deze informatie komt van: http://groups.msn.com/Anjamysteryopenparanormaalboek/